אלבום "ימי הביביאסים"

הובא לידיעתי על קיומו של האלבום הנוסטלגי של חגילר. בהחלט אוסף ראוי.